Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

IT Business-Partner A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som
vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  IT Business-Partner A/S
  Strevelinsvej 6, 7000 Fredericia
  CVR-nr.: 17 93 58 36
  Telefon: 75 94 31 32
  E-mailadresse: itbp@itbp.dk

FormĂĄlene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

   · Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Vi indsamler ingen personoplysninger og bruger ikke cookies.

   · Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Når du søger en stilling hos os behandles de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning.
Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger sĂĄsom navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Hvis du bliver ansat hos os gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere, som du får udleveret ved ansættelse. Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel ikke. I enkelte tilfælde vil vi ønske at gemme dem 3 måneder efter afslaget er givet. Vi indhenter i så fald samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at vi sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os.

   · Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål.
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse pĂĄ kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail pĂĄ eventuelle kontaktpersoner hos kunden.
Vi behandler almindelige personoplysninger med det formĂĄl at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder

   · levere ydelserne
   · fakturere
   · kvalitetsstyre og -kontrollere

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

   · styre vores forhold til kunder,
   · udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
   · foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at fĂĄ urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den mĂĄde, vi behandler dine personoplysninger pĂĄ. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger pĂĄ www.datatilsynet.dk